Elvijs Mucenieks: šī ir reālā situācija

Ir pagājušas 277 dienas kopš Elvija neveiksmīgā kritiena Pasaules čempionāta Spānijas posmā. Šajās dienās Elvijs ir iemācījies staigāt no jauna, sadziedējis lauztos kaulus un atguvis cīņassparu. Ir atgriezusies arī pārliecība par to, ka viss vēl ir tikai priekšā.

 


Novembra sākumā, kad runājām ar Elviju, viņš atklāja, ka pavasarī spers lielu soli – atgriezīsies blakusvāģī. Aizvadītajā nedēļā saņēmām jaunumus, ka atgriešanās notiks Didža Gorbenko pavadībā un tiks mēģināts startēt sacensībās. Taču šīs ziņas interneta vidē nedaudz tika sagrozītas, tāpēc vēlamies informēt par patieso situāciju.

 

Elvijs:”Reālā situācija ir tāda, ka, kā minēju novembrī, gribu pamēģināt sākt braukt treniņus ar motociklu. Lēnām un prātīgi, lai saprastu kā es jūtos.
Šobrīd esmu atgriezies pie tādiem pašiem treniņiem kā pirms traumas un nedaudz izjūtu diskomfortu lokanības ziņā. Bet strādāju cītīgi pie iekšējiem muskuļiem un stiprinu vairāk muguru.
Vispirms es vēlos pamēģināt braukt treniņus un tad arī sapratīšu kur jāpieliek vai kas jānoņem. Pastāv iespēja, ka nevarēšu “pakantēt”, bet to rādīs pirmie treniņi. Ja veiksies labi, startēšu Latvijas un Igaunijas čempionātā, bet par Pasaules čempionātu ir pāragri spriest. Iespējams Stelpes un Kiviōli posmi, bet to rādīs laiks.

 

Sakarā ar lēmumu atgriezties trasē, Elvijs nomainīs arī komandu, kas nozīmē, ka par viņa gaitām turpmāk vairs neinformēsim mēs, bet jaunās komandas pārstāvji. Gribam teikt lielu paldies Elvijam par kopā aizvadītajiem 5 gadiem, kas bija visnotaļ aizraujoši un neaizmirstami. Vēlam veiksmi turpmākajā ceļā un ceram, ka drīz vien varēsim Tevi redzēt atkal mūsu krāsās!

 

 INFORMATION IN ENGLISH:

 

It has been 277 days since Elvij's horrible crash in World Championship round in Spain. In these days Elvijs has learned to walk again, healed his broken bones un regained his fighting spirit. As well as confidence that everything is still ahead.

 

In the beginning of November, when we spoke with Elvijs, he revealed that in spring he will make a huge step – get back into sidecar. Last week we got news that he will continue his journey with Didzis Gorbenko, trying to participate in competitions. But on the internet these news got twisted a bit, that's why we wanna make a clear statement about the real situation.

 

Elvijs:”The real situation is that, as I said in November, I want to start training with motorcycle. Slowly and steady, to understand how I feel.

Right now I'm back to my trainings that I did before the crash. I feel a little discomfort cause my movement is a bit limited, but I work with my inner muscles and try to make my back stronger.

First I want to try how it is to train again with the bike and then I will know if I need to do something more or less. There's a chance that I won't be able to move in sidecar, but we will know that for sure after first trainings. If it all goes good, I will participate in Latvian and Estonian championships, but it's too soon to think about World Championship rounds. Maybe I will do Stelpe and Kiviōli rounds but time will show that.

 

Due to decision to get back into racing, Elvijs will change his team, which means that hereafter his new team will inform about his progress. We wanna say big thanks to Elvijs for these incredible 5 years together and we wish him all the best in his journey! Hopefully we will see you in our team colors once again.

16.01.2019